گروه مترجمی دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی (INALCO) ، همایش بین المللی دو روزه ای را با عنوان (چهار قرن آموزش فارسی و فرانسه در کشورهای فرانسه و ایران) به زبانهای فارسی و فرانسه در روزهای 10 و 11 مهرماه 1395ٰ در تهران برگزار می کند.

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد فرصتی برای پژوهشگران، استادان و دانشجویان است تا با تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن دیدگاههای خود پیرامون چهار قرن ارتباط فرهنگی و آموزشی بین ایران و فرانسه و حوزه های مرتبط، نتایج تحقیقات خود را ارائه کنند و به بحث در مورد چالشهای علمی و کاربردی آینده آموزش و پژوهش در این حوزه بپردازند.

 

L’Iran, depuis quatre siècles, partage une longue histoire commune avec la France. Cela fait presque 400 ans que le persan est enseigné en France parmi d’autres langues orientales. Au fil des siècles, le français et le persan font parties du programme d’études supérieures dans chacun de ces deux pays.

 

Le département de traduction française de l’Université Allameh Tabataba’i (ATU) et l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) organisent un colloque international sur le thème « Quatre siècles de l’enseignement du persan et du français en France et en Iran » à Téhéran les 1er et 2 octobre 2016.

 

Ce colloque vise à souligner l’importance de l’enseignement du persan et du français, comme un instrument de rapprochement entre deux cultures, et le rôle primordial que joue cet enseignement dans l’établissement d’une communication effective entre deux peuples et deux civilisations.