1. تمدید مهلت ثبت نام در همایش
تمدید مهلت ثبت نام در همایش
2. ثبت اطلاعات qspf در سامانه همایش های ISC
نمایه شدن همایش بین المللی چهارقرن آموزش فارسی و فرانسه در فرانسه و ایران در سامانه همایش های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
3. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات