برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
300,000 ریال
13 یورو
2
1,500,000 ریال
50 یورو
3
3,180,000 ریال
80 یورو
4
0 ریال
0 یورو
5
1,500,000 ریال
0 یورو
6
2,000,000 ریال
0 یورو
7
3,500,000 ریال
100 یورو
8
تا تاریخ 1395-06-05
0 ریال
0 یورو
پس از تاریخ 1395-06-05
0 ریال
0 یورو
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.