تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1395-03-19

به اطلاع فرهیختگان گرامی میرساند مهلت ارسال چکیده مقالات برای همایش بین المللی "چهار قرن اموزش فارسی و فرانسه در فرانسه و ایران" تا پایان خرداد ماه ٩٥ تمدید شد.